ΜΕΓΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ  REMALIA.GR

            ΣΧΟΛΗ  ΤΕΜΠΕΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α

Το  παρόν  δίπλωμα  απονέμεται στο ρεμάλι με όνομα:


Όστις  εξετασθείς  καθήμενος  εις  τας  πτυχιακάς  εξετάσεις  και  ορκισθείς ότι  θέλει  εν παντί διαφυλάσση  και διακηρύσση  τον δεκάλογον της ρεμαλικής επιστήμης,  εκρίθη  άξιος  του  βαθμού :

Α Ρ Ι Σ Τ Α  ( 10 )

Και  διαγωγήν  ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ

Εν  Ρεμαλίαση  τη            

Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ         

1.     Αγάπα  το  κρεβάτι  σου  ως  εαυτόν.

2.     Αναπαύσου  την  ημέρα  ώστε  ν' απολαμβάνεις  τον  ύπνο  το  βράδυ.

3.     Όταν  δεις  κάποιον  να  ξεκουράζεται,  βοήθησέ  τον.

4.     Κάθε  δουλειά  είναι  προσπάθεια  που  πρέπει  ν' αποφεύγεται.

5.     Μην  κάνεις  σήμερα  αυτό  που  μπορείς , ν'  αναβάλεις  δι'  αύριον.

6.     Κάνε  όσον  το  δυνατόν  λιγότερες  κινήσεις.

7.     Ότι  θα  έπρεπε  να  κάνεις , άφησέ  το να  το  κάνει  κάποιος  άλλος.

8.     Κανένας  δεν  πέθανε  από  υπερβολική  ανάπαυση.

9.     Αν  αισθανθείς  διάθεση  δι'  εργασία  ξάπλωσε  και  περίμενε  να  σου  περάσει.

10.     Θυμήσου : Ζούμε  δια  ν'  αναπαυόμαστε.

ΟΙ  ΕΦΟΡΟΙ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ

ΧΑΡΑΛ.  ΞΑΠΛΩΣΤΡΑΣ

ΚΩΝ.  ΚΑΘΙΣΤΟΣ

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΙΩΑΝ.  ΡΕΜΑΛΟΣ

ΔΡ  ΑΡΧΙΡΕΜΑΛΙ

Ο  ΚΟΣΜΗΤΩΡ

 

ΕΛ.  ΑΚΑΜΑΤΗΣ